Inženýrská činnost

  • Zajištění vypracování výškopisu a polohopisu zájmové lokality
  • Zajištění průzkumů pro umístění stavby - inženýrsko - geologický průzkum, radonový průzkum, hluková a rozptylová studie, zajištění EIA
  • Zabezpečení všech potřebných dokladů a podkladů pro vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
  • Zastupování investora při činnostech souvisejících s jeho účastí při vypracování a průběžnou kontrolou projekčních prací
  • Zastupování investora při jednáních ve věci technických požadavků správců sítí a dotčených orgánů státní správy
  • Odborné převzetí projektové dokumentace
  • Vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení a zabezpečení pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • Kolaudační řízení

Zjednodušeně řečeno - většina klientů si pod inženýrskou činností představuje, že RRProject zajistí kompletní vyřízení stavebního povolení v Prostějově, Olomouci, Brně a všech ostatních místech ČR.
A my to opravdu zařídíme :-)